Act

 • 121act up — informal behave badly. → act …

  English new terms dictionary

 • 122act up — 1. to behave badly. Sometimes kids act up because they just want attention. Usage notes: usually used to refer to children 2. to operate badly. My computer began acting up and I lost a whole day s work. 3. to become active. Her allergies acted up …

  New idioms dictionary

 • 123act up — informal 1) all children act up from time to time Syn: misbehave, behave badly, be up to mischief, become unruly 2) the engine was acting up Syn: malfunction, go wrong, be defective, be faulty; informal be on the blink, be on the fritz …

  Thesaurus of popular words

 • 124ˌact ˈup — phrasal verb informal 1) if children act up, they behave badly 2) if a part of your body or a piece of equipment acts up, it develops problems …

  Dictionary for writing and speaking English

 • 125ACT — air contract transportation tag (ACT) A printed barcoded tag that bears barcoded information for routing mail containers to be transported by contracted air carriers …

  Glossary of postal terms

 • 126act — įstatymas statusas T sritis ekologija ir aplinkotyra apibrėžtis Tam tikra tvarka priimtas aukščiausias valstybės valdžios teisės normų aktas. atitikmenys: angl. act; law; statute vok. Gesetz, n; Gesetzbuch, n rus. закон, m; законодательство, n …

  Ekologijos terminų aiškinamasis žodynas

 • 127act — poelgis statusas T sritis švietimas apibrėžtis Socialiai vertinamas elgesio aktas. Manoma, kad jis kyla sąmoningai, būna numatytas. Tačiau įsisąmonintų poelgių, kylančių dėl reakcijos į išorės stimulus, esti mažai. Poelgiai visada vertinami… …

  Enciklopedinis edukologijos žodynas

 • 128act — veiktis statusas T sritis švietimas apibrėžtis Tikslingų veiksmų visuma; veiksmo būdas. Pvz., per darbų pamoką mokiniai įvairiais būdais obliuoja medį, lituoja skardą. Taip būna darbo pradžioje, kol vaikai dar nežino, kokie veiksmai čia… …

  Enciklopedinis edukologijos žodynas